Patient var på nedtrappning – fick 2 000 narkotikatabletter

Den prisade 86-årige läkaren skrev ut 2 000 narkotikaklassade tabletter till en patient – samtidigt som denne var inskriven för nedtrappning på grund av läkemedelsmissbruk.