Hovrätten mildrar dom mot bluffläkare

X Close www.aftonbladet.se

Hovrätten ändrar dom mot ”bluffläkaren”

X Close www.svt.se

I dag faller bluffläkarens dom

X Close www.svt.se